Alper Tunga Kimdir?

2 Answer(s)

Alp Er Tunga öldü mü?

Isız ajun kaldı mu?

Ödlek öçin aldı mu?

Emdi yürek yırtılur.

 

Ödlek yırag közetti.

Oğrun tuzağ uzattı.

Begler begin azıttı.

Kaçsa kah kurtulur?

 

Begler atın urgurup.

Kadgu anı turgurup.

Mengzi yüzi sargarup.

Korkum angar türtülür.

 

Uluşıp eren börleyü.

Yırtıp yaka urlayu.

Sıkrıp üni yırlayu.

Sığtap közi örtülür.

 

Könglüm için ötedi.

Yitmiş yaşıg kartadı.

Kiçmiş ödig irtedi.

Tün kün kiçip irtelür.

 

dizeleriyle aklımızda kalan  M.Ö 7.yy yaşamış bir İskit  (Saka) Hükümdarı olan  Alp Er Tunga Tüm yaşamını savaşarak gecirmiştir.

Alp Er Tunga Orta Asya’daki bütün Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış daha sonra kafkasları aşarak Anadolu, Suriye ve Mısır’ı fethetmiş ve Saka Devletini kurmuştur.

ALP ER TUNGA 1

İranlılarla yaptığı savaştan bahseden Alp Er Tunga destanını okurken başım döndü; bir İranlılar kazanıyor bir Alp Er Tunga, bir İranlılar kazanıyor bir Alp Er Tunga, bir İranlılar kazanıyor bir Alp Er Tunga… sonunda bir hile ile kendisini öldürüyorlar…

Şeyhnamenin yazarı  Firdevsi’ye  göre eski Turan ülkesinin en büyük hükümdarı olan Alp Er Tunga’ya İranlılar  Afrasiyab derler.

Yusuf  Has Hacip’in 1069 yılında yazdığı Kutadgu Bilig isimli eserinde dünyadaki hükümdarlar arasında en adaletli olanların Türk hükümdarları olduğu ve onların içinde de en meshur olanın Alp Er Tunga olduğu belirtilir.

Orhun Yazıtlarında “Dokuz Oğuzlar” arasında “Er Tunga” adına yapılan “yuğ” merasiminden söz edilmektedir.

Türkler bu yüce Hükümdarın ardından yıllarca  “Alp Er Tunga öldü mü, kötü dünya kaldı mı, zaman öcünü aldı mı, şimdi yürek parçalanır”  diye ağlamıştır.

Türk kültür tarihine yön veren kahramanlardan birisi olan  Alp Er Tunga zamanın ve mekânın sınırlarını asarak yüzyıllar boyunca Türk boylarının ortak kahramanlık simgesi olmustur.

alp Er Tunga

Alp Er Tuunga derler bir Kağan vardı

Ona yeryüzü dar gök yüzü dardı

Tuğ yapmıştı gökyüzüne güneşi

Bilgelikte dahi yoktu bir eşi

Gök-Türk  Uygur Karluk ve Karahanlı

Daha nice Türkler adları şanlı

Onu özlerine Ata saydılar

Utkusunu dört bucağa yaydılar

Uçmağa varınca ol Ulu Kağan

Yıkıldı üstlerine ol Ulu Kağan

Anca kanlı yaş döküp yoğladılar

Çığrışıp ağladılar…ağladılar…

Alp Er Tunga

Alp Er Tunga

Ey Türk Geçmişine Sahip Çık Senden Koparmalarına İzin Verme…

Doktor Answered on 6 Eylül 2016.
Add Comment

Hocam

Alp Er Tunga Öldü mü?

Sorusunun cevabını vereyim ; ÖLMEDİ…

Ölmez abiciğim adam öyle bir destan yazmış ki;

kendisinden yıllarca sonra bir çok Türk Hükümdarı kendi soyunun Alp Er Tunga’dan geidiğini söylüyor.

Bu kadar çok sevilen bir insan Ölmez…

 

Asistan Answered on 6 Eylül 2016.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.