Avrupalılar Neden Türkleri Sevmez ?

7754 Total Views 2 Views Today
Doktor Asked on 10 Ağustos 2016 in Kültür,   Sosyal Bilimleri,   Tarih.
Add Comment
2 Answer(s)

Bence bu sorunun cevabı iki bölümdür

1960 tan öncesi sebepler

1960 tan sonra öncekilere eklenen sebepler

1960 öncesi sebepler Tarihi ve Dini sebeplerdir.

Büyük göçle beraber Türkler Avrupa’nın Tarihini ciddi bir şekilde değiştirmiştir. Göçün sonuçları Avrupalının siyasi yaşamını değiştirmiş, yaşam alanlarını değiştirmiş büyük bir kaos oluşturmuştur. Roma imparatorluğu ikiye bölünmüş Batı Roma yıkılmış. Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir. Birçok Avrupa devletinin oluşmasına sebep olmuştur, Almanya Fransa İngiltere İspanya gibi..

Türk Kültürü Avrupa’da yayılmaya başlamıştır. Derebeylikler ortaya çıkmış, Kilisenin önemi artmış Skolastik düşünce egemen olmuştur. Bütün bunların sonunda Sosyal sınıflar oluşmuştur. Asiller, Rahipler, Burjuvalar ve Köylüler.

Avrupa’da bir HUN Devleti kurulmuştur.

Kilise  XI. asrın sonlarında, Kudüs’ü ve zulüm gördüklerine inandıkları Doğu Hıristiyanlarını Müslüman âleminin hâkimi durumundaki Türklerin elinden kurtarmak amacıyla halkı kışkırtıp Haçlı seferlerinin gerçekleşmesini sağlamıştır.

 

Dört kez gerçekleşen Haçlı seferleri ilki dışında başarısız olmuştur. 1. Haçlı seferi sonucu Kudüs’te kurulan krallığın Selahattin Eyyübi tarafından yıkıldığı düşünülürse başarısı uzun sürmemiştir. Kutsal mekanlar yine Müslümanların elinde kalmıştır.

 

Haçlı seferlerinin sonucu  Avrupa halkının Kiliseye olan güvenini azaltırken İslam coğrafyasında Türklerin saygınlığını arttırmıştır. Hıristiyan aleminin özellikle bu sonuçtan sonra Türklere olan kini iyice derinlere yerleşmiştir.

 

Osmanlı İmparatorluğu en azı 22 yıl en çoğu 545 yıl olmak üzere 16 Avrupa ülkesini kendi himayesi altına almıştır.

 

1960 tan sonra öncekilere eklenen sebepler;

Bu tarihin şu açıdan önemi büyüktür;  2. Dünya Savaşından sonra iş gücü iyice azalan Avrupa ülkeleri bu eksikliği daha az gelişmiş olan yakın komşu ülkelerden karşılamayı amaçladılar. Başta Almanya olmak üzere Belçika,Hollanda, Fransa ve İsviçre ile yapılan anlaşmalarla Avrupa’ya Türk iş gücü transferi başladı.

Sağlık kontrolünden geçen fiziki olarak güçlü olan erkeklerden oluşan ilk iş gücü göçüne daha sonra aileleri de dahil oldu. Buraya kadar bir sıkıntı yok gibi ancak bu göçmenlerin eğitim durumları göz ardı edildi. Yani göçmen olarak Almanya’ya  giden göçmenlerin bir çoğu bırakın Almancayı Türkçe bile konuşamıyordu.

Gittikleri Ülkelerde Türk mahallelerini oluşturan kendi bakkalını manavını açan ülkelerindeki kültürü yaşamaya devam eden konservatif bir topluluk olarak uzun süre yaşadılar. Bu süreçte gittikleri ülkelerde en pis en ağır işlerde çalışıp en alt sosyal sınıfını oluşturdular.

İranlı, Somalili, Suriyeli göçmenler gibi gittikleri ülkenin kültürüne hep uzak kaldılar. Bunun sonucunda Avrupalının gözünde Türkler en alt sosyal statüye sahip az gelişmiş bir kültürün insanlarıydılar. 80’ler 90’lar geride kaldıkça Türkiye devleti her açıdan gelişirken yaşam standartları yükselirken göçmen olarak giden Türkler ne yazık ki kendilerini geliştirmek konusunda çok yavaş kaldılar. Çalıştıkları ülkenin dilini konuşma konusunda dahi çok az ilerleme kaydedildi. 2. 3. hatta 4. jenerasyonda ancak bu konuyu çözebildiler.

Avrupalı, Türkler hakkında gelişmeye kapalı, anti sosyal, kaba hatta güvenilmez olarak düşünmeye devam etti. Çünkü aile baskısına dayanmayan genç nesiller fırsatını bulduklarında her şeyin en uç halini deneyip yaşamaya çalıştılar. Suç oranları arttı.

İşte bu yeni sebeplerde Türklerin Avrupa’da sevilmemelerini iyice perçinlemiş oldu.

2405 Total Views 8 Views Today
Asistan Answered on 10 Ağustos 2016.
Add Comment

Hocam bir de  şöyle bir bakış açısı var sizi  destekler mahiyette Saygılar

 

İstanbul üniversitesi’nde öğretim üyesi Alman asıllı Yahudi Ord. Prof. Fritsz  Naumark ile bir kısım talebesi Boğazicinde geziye çıkarlar. Talebelerden biri Prof. Naumark’a su soruyu sorar:
Avrupa bizi neden sevmez hocam?

Prof. Naumark su cevabi verir:
– çok samimi olarak itiraf edeyim ki, Avrupalı Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslam düşmanlığı Hıristiyanlar’ın hücrelerine sinmiştir.

Sebeplerine gelince:

 1. Müslüman olduğunuz için sevmez. Ama faraza laik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.
 2. Sizler farkında değilsiniz ama onlar şu gerçeğin farkındadırlar:
  Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir.
 3. Avrupa’nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa’yı pazar yapmaya başladınız.
 4. En az 400 yıl Avrupa’da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.
 5. Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar ise orta Avrupa ve Balkanları Haçlı ordusuna mezar ettiler.
 6. Sizi silah ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hâkimiyet sağladılar. Önce ahlaki değerlerinizi yıpratmaya başladılar. Giyiminizden yaşantınıza kadar… Sonra kendi içinizde sizi bölmeye başladılar. A-B-C-D gibi…
 7. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslamiyet uğruna her şeyini feda etmeseydiler, İslamiyet bugün belki sadece Hicaz’da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki Vehhabiliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı her yerde İslamiyet’i, sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-i Saadet’i devam ettirdi.
 8. Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri yukarıdadır.
 9. Ben Türkiye’ye geldiğimde 2 üniversiteniz vardı, simdi 119 üniversite var Osmanlı zamanında ise her yerde bir medrese vardı, tarihinize bakın her medresede bilim eğitimi vardı. İlk denizaltını Osmanlının yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuzdur belki de ama Avrupa bunu biliyor.
 10. Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa’nın refahı ve medeniyeti yıkılır. Ama sizde bunun olması bu şartlarda çok zor.
 11. Yine sizler, Avrupa’nın tarihi düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız.

 

2279 Total Views 2 Views Today
Eleştirmen Answered on 10 Ağustos 2016.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.