Dede Korkut Kimdir?

dede_korkut

20274 Total Views 2 Views Today
Uzman Asked on 7 Eylül 2016 in Edebiyat,   Eğitim,   Felsefe,   Kültür,   Sanat,   Tarih.
Add Comment
1 Answer(s)

 

    Dedem Korkut Boy Boyladı Soy Soyladı ve Bizlere Dua etti Şanımıza Şan diledi Canımıza  can diledi Ömrümüze Ömür Rızkımıza Rızık Nurumuza Nur  Diledi… Amin…

 

  Dedem Korkut Milli bir Destandır. Hem şahsı hem de anlattıkları birer destandır.

  Dedem Korkut kitabının mukaddimesinde ondan şöyle bahsedilir;

  ” Resul Aleyhisselâm zamanına yakın Bayat Boyundan Korkut Ata derler bir er

koptu. Oğuzun o kişi tam bilicisiydi. Ne derse olurdu. Gaipten türlü haber verirdi. Hak Taala O’nun gönlüne ilham ederdi.”

 

Dede Korkut kendisini, kendi sözleriyle şöyle ifade eder: “Alagöz dev kızından doğdum, ben Dede Korkut.”

 dedekorkut

 

 

Dede Korkut milletimizin ölümsüzleştirdiği, efsanelerde yaşattığı yüceltilmiş insanlarımızdandır.

 

Hanlara Hakanlara akıl hocalığı yapmış 295 yıl yaşamış bir ozandır Dedem Korkut.

 

 

            1815 yılında gün ışığına çıkan Dede Korkut Kitabı, o tarihten yüz yıl sonra Türkiye’de basılmıştır. ( Aceleye gerek yok sindire sindire…)

dede korkut 1

 

    Kitabın iki nüshası bulunmaktadır. Bunlardan biri Alman­ya’nın Dresden şehrinde, diğeri de Vatikan’dadır.  (Kültür benim  Destan Benim  Size Ne…Verin o kitabı hele…Vatikan senin ne işine oyy oyyy…)

 

    Dede Korkut Kitabı, yurdumuzda Kilisli Muallim Rıfat Bey (1876-1963) tarafından 1916 yılında Kitâb-ı Dedem Korkut Alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzan adıyla neşredilmiştir

    Dede Korkut Kitabı, çok eski tarihlerde göçebe olarak yaşamış Oğuzların milli hayatını anlatan destani hikâyelerden meydana gelmektedir. Bu hikâyeler, Oğuz’un keramet sahibi bilge ozanı Dede Korkut’un ağzından nazım ve nesir şeklinde anlatılmak­tadır.

 

   Dede Korkut kitabında 12 hikaye vardır. Bu hikayeler şunlardır:

 

 1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han
 2. Salur Kazan’ın Evi Yağmalanmadığı Boyu
 3. Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek
 4. Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olduğu Boyu
 5. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul
 6. Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
 7. Kadılık Koca Oğlu Yüğnek Boyu
 8. Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi
 9. Begil Oğlu Emren’in Boyu
 10. Uşun Koca Oğlu Segrek
 11. Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkardığı boyu
 12. İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü

 dede korkut

    Dede Korkut hikâyelerindeki tüm kahramanların aile, toplum ve insan sevgisini ön planda tutması, millet olarak ahlâk ve yaşam anlayışımızı göstermesi bakımından önemlidir.

 

    Rüyalarımızdaki Ak Sakallı Dededir Dedem Korkut…

 

     Ozanların Piridir Dedem Korkut…

 

     Dedem Korkut, Yunus Emre gibi, Karacaoğlan gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Köroğlu gibi milletin özüne karışmış, milletleşmiş ve onda canlı olarak yaşamağa devam eden ruhtur; milletin ruhudur.

 

 dedem korkut 1

 

   O benim Dedem Kokuttur…Ellerinden Öptüğüm…

 

    Bakın Adamlar nasıl sahip çıkıyor bizim kültürümüze Her Türk Anası Çocuklarına Okuya Okuttura…Hikayelerde en önemli konu Ailedir, Birlikdir,Dirliktir, Sevgidir…Daha ne deyim…

 dedem korkut-4

            Prof. Dr. Fuat Köprü­lü, eserin değerini “Bütün Türk Edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut Destanı’nı öbür gözüne koy­sanız, yine Dede Korkut ağır basar” diyerek ifade etmiş­tir.

dedemkorkut

   Milli Kültürümüzdür Okuna Okutula Unutturulmaya…

13126 Total Views 2 Views Today
Asistan Answered on 7 Eylül 2016.
Add Comment
 • Türkiyede son aktif 100 Deprem

  • No Earthquakes
 • Your Answer

  By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.