Descartes Kimdir?

Descartes

Descartes

1957 Total Views 2 Views Today
Asistan Asked on 3 Ocak 2020 in Eğitim,   Felsefe,   Kültür.
Add Comment
1 Answer(s)

Descartes Kimdir?

O  Bir Fransız matematikçi, bilim adamı ve filozoftur.

Descartes_4

Descartes

René Descartes 31 Mart 1596 da Fransa’da Tours’un otuz mil güneyinde Creuse vadisindeki küçük bir şehir olan La Haye’de doğdu.

Descartes, 1604 yılında  Henry IV  tarafından kurulan La Flèche’deki Cizvit kolejine gönderildi.

Genç adam askeri mühendislik, yargı ve devlet idaresi alanında kariyer eğitimi aldı.

Klasik çalışmalara ek olarak, bilim, matematik ve metafizik – Aristoteles Scholastic yorumlarıda öğretildi . Oyunculuk, müzik, şiir, dans, binicilik ve eskrim üzerine çalıştılar.

O 2000 yıl boyunca uyuyan felsefe bilimini yeniden canlandırandır…

Felsefe ilk olarak İ.Ö. altıncı yüzyılda Antik Yunan’da başladı. İki yüzyıl sonra, Sokrates, Platon, ve Aristotales ile de bir altın çağa girdi. Ardından, neredeyse iki bin yıl boyunca, hiçbir şey olmadı.

Aslında bu arada bazı önemli isimler geldi;

İskenderiyeli Plotinus,

Hippo’lu St. Augustine,

 İslam akademisyeni Ebu Velid Muhammed bin Ahmed İbni Rüşd,

Thomas Aquinas

Bu dört filozofta felsefenin ilerlemesine yardımcı oldular.  Ancak bunların çalışmalarının çoğu Platon ve Aristotalesin  fikirlerinin karşılaştırması ve yorumlanması üzerinedir. Hiç birisi kendine aiıt bir fikir geliştirememiştir.

 

Descartes La Flèche’ten sonra  Poitiers Ünivesitesi’ne hukuk eğitimi aldı.

1618’de Hollanda’nın barış zamanında ordusunda gayri resmi bir matematik ve askeri mimarlık öğrencisi olarak 15 ay geçirdi.

Descartes Fransa, İtalya, Almanya ve Polonya, Macaristan… Avrupanın bir çokyerini gezdi.

Aileden kalan miras sayesinde çalışmak zorunda kalmadı.

Descartes_12

Descartes

 

 O felsefenin bakış açısını değiştiren bir dizi meditasyon yazdı.

“Cogito ergo sum.”

Düşünüyorum, öyleyse varım.

Ben neyim…

O  kırılma kanununu keşfederek optik alanında devrim yarattı.

  O  geometride   bir  devrim yarattı.

Bugün onun adına Kartezyen koordinatları olarak bilinen koordinatlar kavramını ortaya attı. Bu hareketsiz bir noktanın dikey ve yatay yüzeylere göre tanımlanmasını sağlıyordu

O  analitik geometriyi buldu

Geometri problemlerinin çözümünde cebirin kullanılmasını başlatarak analitik geometriyi kurdu.

Descartes-5

Descartes

İsveç Kraliçesi Christina Descartesi kendisine felsefe dersleri vermesi için isveçe götürdü. Oranın soğuk havasına dayanamayan Descartes  zature oldu ve orada öldü. 11 Şubat 1950

 

 

Descartes kitaplarını  farklı dillerde yazmıştır çalışmalarının bir listesi :

Discours de la méthode. English

Discours de la méthode (French)

Meditationes de prima philosophia (Latin)

Selections from the Principles of Philosophy

La géométrie (French)

A Discourse of a Method for the Well Guiding of Reason

Betrachtungen über die Grundlagen der Philosophie (German)

Discourse on the Method of Rightly Conducting One’s Reason and of Seeking Truth in the Sciences

Metodin esitys (Finnish)

descart4

Descartes’la, bireyin önceliği ve insan bilincinin analizi felsefenin temeli oldu.

Descartes felsefeyi hayata döndürdü.

Dünya ve onun içindeki durumumuz hakkındaki devrim yaratan yeni düşünce yöntemi yavaş yavaş Avrupa düşünce sisteminin yapısını değiştirdi.

 Hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktı…

98 Total Views 2 Views Today
Eleştirmen Answered on 3 Ocak 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.