İnsanlık Tarihinin En Acımasız Liderleri Kimlerdir?

History of mankind

History of mankind

18802 Total Views 12 Views Today
Asistan Asked on 30 Mayıs 2020 in Eğitim,   Tarih.
Add Comment
1 Answer(s)

İnsanlık Tarihinin En Acımasız Liderleri Kimlerdir?

 

Büyük Herod

Büyük Herod

Büyük Herod

Büyük Herod, İncil’de adı geçen Herod’dur. Kral olarak adlandırılan Mesih’in doğduğunu öğrendiğinde Rekabete tahmmül edemeyen Herod bu nedenleyeni doğan  bebekleri öldürmeyi emretti, ancak İsa aralarında değildi.

 

Eski tarihçi Josephus, üç oğlunun öldürülmesi, 10 eşinin en sevdiği, bir rahibin boğulması, meşru bir annenin öldürülmesi ve efsanenin söylediği gibi birçok Yahudi liderinde dahil olduğu birçok yahudinin ölümüne sebep olmuştur.

Kral Herod’un figürü o kadar tartışmalı ve dramatik ki, tarihçilerin ve arkeologların zihinlerini bu gün bile karıştırıyor.  Daha sonra hem Yahudi çağdaşları hem de Hıristiyanlar tarafından nefret edilen, acı ve tartışmalarla dolu dramatik bir hayat yaşayan bu adam, tarihte olumsuz bir iz bıraktı.

Büyük  ünvanı yaptırmış olduğu tapınaktan ve şehrin mimarisi üzerinde yaptığı çalışmalardan geliyor.

 

Neron

neron

neron

Neron, Jül Sezar’ın soyundan gelen son Roma yöneticisiydi. M.S. 54 yılında

henüz 17 yaşındayken başa geçti ve M.S. 64 yılına kadar hüküm sürdü. Roma

yöneticilerinin arasında onun kadar kötü anılanı azdır.

Neron’un annesi

Agrippina’ydı. Annesinin imparator olarak üvey kardeşi Britannicus’u başa

geçirmek istemesinin üzerine Neron üvey kardeşinin zehirlenmesini emredip

gücü ele geçirdi. Sonrasında M.S. 59 yılında Neron annesine de suikast

düzenletti ve böylece kendisine karşı çıkacak kimse kalmadı.

Neron’un cinsel arzuları çok büyüktü. Evli kadınları ve genç erkekleri

baştan çıkarıyordu.

Tarihçi Suetonius’un dediğine gire Neron’un en sevdiği meşgalelerden biri de

hayvan derisi giyip kazığa bağlanmış kadın ve erkeklerin mahrem bölgelerini

tahrip etmekti.

Neron’un en kötü anılan halka açık gösterisi M.S. 64 yılının 19 Temmuz’unda

gerçekleşti. O gün Roma’da altı gün yedi gece sürecek olan ve şehrin %10’unu

harabeye çevirecek bir yangın çıktı. Yüzlerce vatandaş, malını mülkünü

kurtarmak için koşuştururken ezilerek öldü. Neron’un sahne elbiseleri

içerisinde “Sack of Illium” (Truva’nın Yağmalanması) şiirini okuyarak yangını

seyrettiği söylenir. Cassius Dio, Neron’un geniş inşa planlarını

gerçekleştirebilmek için yangın emrini kendisinin verdiğini iddia eder.

Suçlamalardan kurtulmak için suçu Roma’daki Hıristiyanların üstüne atan

Neron, onları köpeklerin önüne atarak veya diri diri yakıp meşale olarak

kullanarak acımasızca cezalandırmıştır. Neron intihar edecek kadar cesur değildi ve kendisini bıçaklamasını istediği sekreteri tarafından öldürüldü.

 

Papa VI. Alexander

Papa VI Alexander

Papa VI Alexander

Tarih Vatikan Papalarının bazılarının çok kötü ve acımasız yöneticiler olduğunu gösterdi, ancak en kötüsü Alexander VI (Rodrigo Borgia) idi. Adil bir Katolik değildi, sadece hedeflerine ulaşmak için gücü kullanan laik bir Papa idi.

Aleksander ilk iş olarak on sekiz yaşındaki oğlu Cesare’yi kardinal yaptı.

Sadist bir yanı olan Cesare, suçluları hedef tahtası olarak kullanmasıyla

biliniyordu.

Gençliğinde, iffet ve bekaret yeminini bozmaktan hiç utanmadı. Birçok sevgilisi vardı. Ve onlardan biriyle, zengin Roma Vanozzi dei Cattanya, uzun yıllar boyunca iletişim halindeydi ve ondan dört çocuğu vardı, en ünlüsü – Cesare Borgia ve Lucretia – hırslı, ilkesiz, güce aç ve şehvetli genç insanlar. Bu arada, Papa güzel kızı Lucretia ile birlikte yaşadı ve söylentilere göre, oğlunun babasıydı.

Gevşek yaşam tarzını finanse etmek için seks partileri örgütledi ve zenginlerden paraya el koydu. 18 Ağustos 1503’te Papa zehir yüzünden korkunç bir acı içinde öldü.

 

İMPARATOR CALİGULA    Guy Julius Caesar

cesar

cesar

M.S. 37-41 yılları arasında Roma en gaddar hükümdarlarından birine tanık

oldu. Katliamlar ve zorbalıklar Caligula yönetiminin alamet-i farikasıydı.

M.S. 31’de Caligula büyük amcası İmparator Tiberius’un yanına gidip onunla

birlikte yaşamaya başladı. Tiberius’un Capri adasındaki konağı, adeta bir

sapkınlık ve günah yuvasıydı. Saray, imparatoru hoş tutmak için seks partileri

düzenleyen eğitimli gruplara ilham vermek adına erotik resim ve heykellerle

donatılmıştı. Tiberius aynı zamanda yenilikçi işkence yöntemlerinden de zevk

alıyordu. Öyle ki, kurbanın bol miktarda şarap içirildiği ve daha sonra tuvalet

ihtiyacını gideremeyeceği şekilde bağlandığı yöntemi kendi icat etmişti. Roma,

Tiberius’un ölümünü sevinçle karşılasa da gelen gideni aratacaktı. Tarihçi

Cassius Dio’ya göre Caligula “selefinin ahlaksızlıklarına ve kana

susamışlığına özenmekle kalmamış, çok yeni boyutlar katmıştı.”

Caligula, hükümdarlığının ilk yıllarında ılımlı bir tutum sergiliyordu ve

Roma halkı tarafından seviliyordu. Fakat bu durum uzun sürmeyecekti.

Zamanla kendisinin de araba yarışlarına katılarak, gladyatörlerle

savaşarak ve tiyatro oynayarak yer aldığı büyük ve halka açık gösterileri

saplantı haline getirdi. Caligula’nın oyunları zamanın koşullarına göre

değerlendirildiğinde bile vahşiceydi. Mahkumlar, bağıramasınlar diye

dilleri koparıldıktan sonra vahşi hayvanlara yem olarak atılıyordu.

Hayvan yemi pahalı geldiğinde de ölümcül hayvanları beslemek için

sabıkalılar kullanılıyordu. Tüm bunlar olurken Caligula, yarışmacılar da

seyirciler de güneşin altında pişsinler diye arenanın brandalarını geri

çektirirdi.

Yaptığı en büyük kötülük, muhteşem şölenlerinden birinde masum insanları kılıçla ikiye bölme  emrini verdi yüzlerce masumun katledilişini keyifle izledi.

Caligula’nın yönetimini sesli bir şekilde eleştirmekten çekinmeyen bir

senatörün de diğer senatörler tarafından parçalanması emredilmişti. Kolları,

bacakları ve bağırsakları sokaklarda sürüklendikten sonra imparatorun önüne

getirilmişti. Birkaç yıl içinde Caligula, Roma’nın geleneksel yönetici sınıfını

kendisinden tamamen soğutmayı başardığı için M.Ö. 41’deki suikastı sürpriz

olmadı. Şölenlerine katılmış bir grup göstericiye hitap ederken bıçaklanarak

öldürüldü.

 

Kral John Landless

Kral John Landless

Kral John Landless

Kral John Landless, Büyük Britanya tarihinin en kötü krallarından biri olarak kabul edilir. ilk önce topraksız ve daha sonra genellikle krallığı olmayan bir kral olduğu gerçeğiyle ünlüdür.

Şehvetli, tembel, acımasız, hain, ahlaksız olarak tanımlanır.

Düşmanları ona geldiğinde, John onları kaleye attı ve açlıktan ölmelerini izledi.

Büyük bir ordu ve donanma inşa etmek için İngiltere’ye ağır vergiler getirdi, toprakları soylulardan aldı ve onları hapse attı, Yahudiler gerekli miktar vergi ödediğinde bile onlara işkence yaptı.

Kral korkunç bir ateşten öldü.

 

İmparatoriçe Wu Zetian

İmparatoriçe Wu Zetian

İmparatoriçe Wu Zetian

 

Wu Zetian, antik tarih ve genel olarak tarihte birkaç kadın liderden biridir. Hayatı oldukça dikkat çekici. 13 yaşında imparatorun cariyesi ve sonunda imparatoriçe oldu. İmparatorun ölümünden sonra, tahtın varisi sadık Wu, Zetian olmadan yapamayacağını fark etti ve onu o zaman için bir sansasyon haline getiren haremine aldı. Biraz daha zaman geçti ve 655 yılında Gao-zong, Wu Zetian’ı karısı olarak resmen tanıdı. Bu, şimdi ana kraliçe olduğu anlamına geliyordu.

 

Wu Zetian aşağılık bir entrikacı idi. Kendi öz amcasını öldürdü. Ona karşı gitmeye cesaret eden herkes derhal ölümle tanıştı. O kadar çok insan öldürdü ki yaşamının sonuna doğru tahttan indirildi. Kendisine düşmanlarıyla uğraştığından daha iyi muamele edildi ve doğal bir ölümle ölmesine izin verildi.

 

Qin Shi Huang

Qin

Qin

MÖ 247−210 e  Qin Shihuangdi, MÖ 221’de Çin’i birleştirdi.

Qin Hanedanlığı’nın kurucusu ve ilk imparatoru oldu.

Fikirlerini kabul etmediği bilim adamlarının öldürülmesi ve “eleştirel” kitapların yakılmasıyla bilinir.

Saltanatı sırasında, Çin seddini ve askerlerin 6 binden fazla pişmiş toprak heykeline sahip büyük bir türbenin inşa edilmesini emretti.

Türbe  inşa ederken, çok sayıda insan öldü kalıntıları bir yapı malzemesi olarak hizmet etti. Türbenin gizemini korumak için türbenin üzerinde çalışan herkes idam edildi.

Yabancı askerleri ele geçirerek, onları kısırlaştırdı ve köle haline getirdi

Maximilian Robespierre

Maximilian Robespierre

Maximilian Robespierre

Fransız Devrimi’nin mimarı ve terör saltanatının yazarı ” Maximilian Robespierre sürekli olarak Çarın devrilmesinden ve aristokrasiye karşı isyandan bahsetti.

Genel Kurtuluş Komitesi’ne seçilen Robespierre, 17.000’i Giyotin tarafından idam edilen 300.000 sözde düşmanın öldürülmesi gibi birçok tutuklamanın damgasını vuran kanlı bir teröre sebep oldu.

Kongre Robespierre ve destekçilerini yargılamaya karar verdi. Paris Belediye binasında direniş örgütlemeye çalıştılar, ancak Sözleşmeye sadık askerler tarafından yakalandılar ve bir gün sonra idam edildi.

 

General İdi Amin

idi amin

idi amin

General İdi Amin, seçilmiş resmi Milton Obote’yi devirdi ve 1971’de kendisini Uganda Başkanı ilan etti.

Sekiz yıl süren, 70.000 asyalıyı sürgün eden, 300.000 sivili kesen ve sonunda ülkeyi ekonomik yıkıma sürükleyen bir ülkede şiddetli bir rejim başlattı.

1979’da devrildi, ancak suçlamalara asla cevap vermedi. Idi Amin, 16 Ağustos 2003’te Suudi Arabistan’da 75 yaşında öldü.

Timur

Timur

Timur

1336 doğumlu Timur, birçoğu Timurlenk  olarak bilinir, Orta Doğu’da Asya’nın tiran ve kana susamış bir fatihi oldu. Rusya’nın bazı köşelerini fethedebildi ve hatta Moskova’yı işgal etti, İran’dan birkaç bin kilometre uzakta bulunan bir isyan başlattı. Bütün bunları yaptı, şehirleri yok etti, halkı yok etti ve cesetlerinden kuleler inşa etti. Hindistan veya Bağdat’ta, nerede olursa olsun, her şeye kanlı katliam, yıkım ve binlerce insan eşlik etti.

1370’te Çağatay Hanlığı’nın batısını kontrol altına alan askeri bir lider olarak kendini gösterdi. 1370’ten itibaren düzenlediği seferlerle bugünkü Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak ve Suriye’yi kapsayan toprakları ele geçirerek 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’i mağlup edip esir alarak Anadolu’ya hakim oldu.

 Justin Marozzi şöyle yazdı (Tamerlane, Varşova, 2006): “1383’te, İsfisor’un 2.000 sakini kulelerin duvarlarında canlı olarak duvarlara çevrildi. Dört yıl sonra İran’ın kutsal şehri İsfahan’da 70.000 kişi öldürüldü. Bağdat’ın ele geçirilmesi 90.000 vatandaşın hayatına mal oldu; Tuğla gibi başlarından 120 kule inşa edildi. Şam ve Halep’te (Halep) inanılmaz zulüm sahneleri yaşandı Müslümanların trajik kaderiyle karşılaştırıldığında, o zaman, İslam kılıcının tam gücünü hissetmesi gereken Hıristiyanlar, Yahudiler ve Hintliler kendilerini şanslı olarak nitelendirebilirdi. Timur’un öfkesi, zaman zaman, sanki dengelemek istiyormuş gibi, zaman zaman inananların katliamı üzerine düştü. 1398’de Delhide Timur, çoğu Kızılderili olmak üzere 100.000 esirin infaz edilmesini emretti.

 

 

Cengiz Han

Cengiz Han

Cengiz Han

Cengiz 1206’da Orta Asya’daki göçebe kavimlerin imparatoru, bir başka

deyişle hanı oldu. Bozkırlardan aşağı doğru salınan dizi dizi atlısıyla Moğol

birlikleri dünyanın en korkunç ordusuydu. Moğol İmparatorluğu Çin’den

Rusya’ya ve Orta Asya’yla Ortadoğu’nun içlerine kadar genişleyerek en geniş

sınırlarına ulaşacak, dünyanın görebileceği en büyük imparatorluklar arasında

yerini alacaktı.

Dünya tarihinin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin’deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan’daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran’daki Harzemşahlar ile Kafkasya’da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak’taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine gerçekleştirilen seferler sonucunda Pasifik Okyanusu’ndan Hazar Denizi’ne ve Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.

Dehşetin Efendisi

Cengiz Han, fetihlerinde başarıya ulaşan acımasız bir Moğol komutanıydı. Tarihteki en büyük imparatorluklardan birine hükmetti. Ancak, elbette, bunun için çok yüksek bir bedel ödedi. 40 000 000 insanın ölümünden sorumluydu. Savaşları dünya nüfusunu% 12 azalttı…

Impaler Vlad – Kont Drakula –  Kazıklı Voyvoda

kont drakula

kont drakula

1456’da prens olduğunda Vlad’ın önemli sorunlarından biri, Eflak’ın önde

gelen soylu ailelerinden olan boyarların artan gücüydü. Bu problemine bulduğu

çözümse çok vahşiceydi. Boyarlar ve ailelerine ziyafet verdikten sonra

yüzlerce Boyarlı yakalanıp saray bahçesinde kazığa oturtuldu. Hayatta

kalanlarsa zincire vurulup Vlad’ın saraylarından birinin inşaatında

Vlad, en büyük zalimliğini komşu topraklara yerleşmiş olan Saksonlara

sakladı. Sık sık yerleşim alanlarına baskınlar düzenleyip köyleri büsbütün

yakıp halkı katlediyordu. Bazıları kazığa geçirilirken diğerleri bellerine kadar

gömüldükten sonra vuruluyordu. Kimseye merhamet gösterilmiyordu. O

zamana ait tarihî bir belgeye göre “hiçbir ayrım yapılmadan yaşlı-genç, kadınerkek

her kim varsa kazığa oturtuluyordu”. Annelerin göğüsleri kesilip

bebeklerinin kafası oluşan yaraya bastırılıyordu. Diğerleri de diri diri

yakılıyor ya da “salatalık gibi doğranıyordu”. Vlad ayrıca çocukları kızartıp

“annelerini çocuklarını yemeye zorluyordu”.

Ayrıca, Türk büyükelçilerinin başına şapka çıkarmayı reddettikleri şapkalar çivilenmişti.

 

Korkunç İvan

Korkunç İvan

Korkunç İvan

Büyük Ivan’ın torunu olan korkunç Ivan, Rus birliğini sağladı ancak saltanatı sırasında birçok reform ve terör uygulamaları  yüzünden bu korkunç takma adını aldı.

1533’te henüz üç yaşındayken Moskova knezi oldu. Kendisi başka işlerle meşgulken annesi Elena Glinskaya’nın kral naibi olarak hareket etmesinden gayet memnundu. Söylenenlere göre nasıl parçalandıklarını görmek için yüksek kulelerden aşağı hayvan atmaktan zevk alıyordu.

 

1569’da Litvanyalılar, Ruslara ait bölgelere baskın yapmaya başladı.

Novgorod şehrindeki soyluların hainlik yapıp Litvanya’ya sığınacaklarını

düşünen İvan onların köklerini kazımaya kararlıydı. 1570’te bölgeye bir ordu

yolladı. Ordu ilk olarak Tver kentinin çevresini yakıp yıkarak 36.000 kişinin

ölümüne sebep oldu. Yakllaşık 80 000  insan da açlık ve hastalıktan hayatını

kaybetti.

Novgorod’da İvan’ın adamları yüzlerce soylu ve sıradan 2 000 vatandaşı

katletti.

1581’de İvan, oğlu çareviç İvan’la kavgaya tutuştu. Babası, oğlunun hamile

karısını üstünde açık saçık kıyafetlerle sarayda dolanırken görmüş ve kadını

dövmüş ve çocuğu düşürmesine sebep olmuştu. Öfkelenen genç İvan babasıyla yüzleşmeye gidince tartışmaları iyice alevlenmiş ve söylenenlere göre çar oğlunun kafasına kraliyet asasıyla vurarak öldürmüştü. 1584’te Korkunç İvan felç nedeniyle ölünce yerine çar olarak hasta, muhtemelen zihinsel engelli ve çocuğu olmayan oğlu Feodor geçti. Feodor 1598’de öldükten sonra Rusya,

“Karışıklık Dönemi” olarak adlandırılan açlık ve kargaşa içinde geçen on

yıllık bir sürece girdi.

Atilla

Atilla

Atilla

 

Volga’dan Ren’e uzanan bir güç yaratan efsanevi Hun hükümdarı Attila.

Attila, altınları çok takdir eden büyük bir Hunlar lideridir. Tüm baskınlarına soygun, yıkım ve tecavüz eşlik etti.

 

Attila, sadece 20 yıl içinde çokuluslu  devasa bir imparatorluk yaratmayı başaran Hunların büyük efendisidir. Roma İmparatorluğu, Galia ve Kuzey İtalya topraklarını harap eden kanlı işgalleriyle  tarihe geçti.

Mutlak güç isteyen kardeşi Bled’i öldürdü. Ordusunun büyük istilalarından biri Naisus şehridir. O kadar korkunçtu ki, yıllar boyunca cesetler Tuna nehrinin akışını engelledi.

ilk başta Attila  Romalılara yılda 700 pound altın ödemek zorunda kaldığı bir barış anlaşması imzalayarak Doğu Roma İmparatorluğu ile “dostça” anlaşmayı tercih ettiler. Ancak Attila bu barış anlaşmasını ihlal etti ve Tuna Nehri’ni geçerek Doğu Roma İmparatorluğu’na bir dizi saldırı başlattı.

Attila her yerde Doğu Roma İmparatorluğu topraklarında yıkım ekledi ve ona öyle bir zarar verdi ki, İmparator Theodosius II, Attila’ya yılda 2,100 pound altın ödediği Hunlar ile bir barış antlaşması imzalamak zorunda kaldı.
Bundan sonra, güçlü Hun dikkatini batıya, Fransa’ya çevirdi. Yarım milyonluk bir ordu topladı ve Galya’yı (şimdi Fransa) işgal etti.

Ancak burada yenilmez görünüyordu, Attila, barbarların işgaline dayanmak için ordularını Visigoths ile birleştiren Batı Roma İmparatorluğu Aetius’un komutanı tarafından 451 yılında Chalon Savaşı’nda yenildi.

452’de Attila, yenilgiden kurtuldu, kuzey İtalya’yı işgal etti ve III. Valentinianus’u Roma’ya kaçmaya zorladı.

Atilla kuzey İtalya’daki birçok şehri yok ettikten sonra, Papa Leo Atillanın önünde diz çöktü ve onu Romaya saldırmaması konusunda ikna etti.

Atilla yeni eşiyle girdiği gerdek gecesinde   burun kanamasından boğularak öldü.

 

Kim Jong-il

Kim Jong il

Kim Jong il

Kim Jong Il, Joseph Stalin ile birlikte en “başarılı” diktatörlerden biridir.

1994’te iktidara geldiğinde, açlık çeken nüfusu olan fakir bir Kuzey Kore’ye sahip oldu. Halkına yardım etmek yerine, tüm parasını dünyanın en büyük beşinci askeri üssünün inşasına harcadı ve o zaman milyonlarca insan açlıktan ölüyordu.

ABD’yi nükleer gelişimini vermeyerek kandırdı. Ona göre, benzersiz bir nükleer silah yarattı ve Güney Kore’yi tehditlerle terörize etti. Kim Jong Il, birçok Güney Koreli yetkilinin ve sivillerin öldürüldüğü Amerika’nın Vietnam’ı bombalamasını destekledi.

 

Vladimir Ilyich Lenin

Vladimir Ilyich Lenin

Vladimir Ilyich Lenin

Lenin, monarşinin devrilmesi ve Rusya’nın totaliter bir devlete dönüşümü ideolojisine bağlı olan devrimci Sovyet Rusya’nın ilk lideriydi. Sınıfı sosyal gruplara karşı bir dizi cezalandırıcı önlem olan Kızıl Terörü tüm dünyada biliniyor. Sosyal gruplar arasında Bolşevik hükümetine karşı çıkan birçok bastırılmış köylü, sanayi işçisi, rahip vardı. Terörün ilk aylarında 15.000 kişi öldü, birçok rahip ve keşiş çarmıha gerildi.

 

Leopold II

Leopold II

Leopold II

 

  1. Léopold 1865 yılında Belçika kralı oldu, fakat Orta Afrika’daki Kongo

üzerindeki gaddar hakimiyeti yüzünden kötü bir şöhreti vardır.

Yardımsever işler yapacağını söyleyerek 1876’den beri bölgeyi sık sık ziyaret ediyordu.

 

Fakat bölge değerli fildişi, mineraller ve kauçuk bakımından zengindi ve

yardımseverlik Léopold’un ticaret hırsını örtmek için kullandığı bir bahaneydi.

 

1855’te Léopold’un hakimiyeti altında bir bölge olan Kongo Bağımsız

Devleti’ni kurdu.

Bölgede yaşayanlar Léopold’un özel ordusu tarafından sert bir şekilde denetleniyor ve nerdeyse köle muamelesi görüyorlardı. Disiplini

sağlamak için chicotte olarak adlandırılan, güneşte kurutulmuş, ham suaygırı

derisinin sivri uçlu ve sarmalanmış bir kordon şekline sokulmasıyla yapılan

kırbaçlar kullanılıyordu. Köylerde kadınlar rehin tutulurken erkekler kauçuk

toplamaya zorlanıyordu. Her erkek başına iki haftada bir 4-5 kilo kauçuk

toplanması zorunluydu. Eğer köyler buna boyun eğmiyorsa halk katlediliyordu.

Léopold hakimiyet alanından kazanç sağlamak konusunda o kadar hırslıydı

ki harcanan her merminin geçerli bir nedeni olmalıydı. Harcamanın gerekli

olduğunu kanıtlamak için vurulan her kişinin sağ eli kesilip tütsülendikten

sonra Léopold’un vekillerine gösteriliyordu. Léopold, Kongo’nun 20

milyonluk nüfusunun yarı yarıya düşmesi pahasına kendisine büyük bir servet

kazandırmıştı.

Kral Leopold II 75 yaşında öldü.

İngiltere Kraliçesi Mary I    Bloody Mary

İngiltere Kraliçesi Mary I Bloody Mary

İngiltere Kraliçesi Mary I Bloody Mary

Kötü şöhretli Kral Henry VIII ve Aragon Catherine’in tek çocuğu olan Mary, 1553’te İngiltere Kraliçesi oldu, Katolikliği ana din haline getirdi ve İspanya Kralı II. Philip ile evlendi. Tahta geçtiğinde İngiltere hala Protestanlığın etkisi altındaydı. Kraliçe katı kurallar uygulayarak protestanları idam ettirdi hatta canlı canlı yaktırdı Protestanları idam ettirmesinden dolayı Kanlı Mary olarak anılır.

İngiltere Kraliçesi Mary I Bloody Mary

İngiltere Kraliçesi Mary I Bloody Mary

 

Thomas de Torquemada (Büyük Engizisyon Mahkemesi)

Thomas de Torquemada

Thomas de Torquemada

Kural dönemi: 1483-1498 Torquemada-İspanya’nın ilk büyük Engizisyonu.

Bazı şehirlerde mahkemeler kurdu, 28 maddelerini diğer sorgulayıcılar için bir rehber haline getirdi ve itirafları çıkarmak için işkence kullanımına izin verdi.

Bazı kaynaklara göre, Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabella’nın İspanyol Yahudileri sürgün veya vaftiz arasında seçim yapmaya mecbur bırakması için çağrıda bulundu ve sonuç olarak birçoğu ülkeyi terk etti.

Tarihçiler torquemada tehlikede yakılan yaklaşık 2.000 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu tahmi ediyor.

İlginç bir şekilde, bazı kaynaklara göre, Torquemada kendisi bir Yahudi ailesinden geldi.

 Elizabeth Bathory

 Elizabeth Bathory

Elizabeth Bathory

Bu Macar kontes, «kanlı kontes»takma adını aldığı tarihteki en fazla sayıda kadını öldürdüğü için bilinir. Elizabeth Bathori gençliğini korumak için bakirelerin kanından banyo yapıyordu. Zamanın mahkeme kayıtlarına göre, Elizabeth ve onun suç ortaklarından birkaçı genç kızları zulümlerini işledikleri inine çekti: dayak, yanma, yüzlerden et ısırma, cinsel saldırı, donma ve açlıktan ölme gibi akıl almaz işkencelerle genç kızları öldürdüler.

Pol Kap

Pol Kap

Pol Kap

Paul Pot – Khmer Rouge hareketinin lideri, Hitler ile eşitti. Kamboçya’daki saltanatı sırasında ve bu dört yıldan az bir sürede 3.500.000’den fazla insan öldürüldü. Onun politikası şöyleydi: mutlu bir hayata giden yol, modern Batı değerlerinin reddedilmesi, enfekte edici bir enfeksiyonu olan şehirlerin yok edilmesi ve sakinlerinin yeniden eğitilmesiyle yatıyor. Bu ideoloji, toplama kamplarının oluşturulması, bölgelerdeki yerel nüfusun tahrip edilmesi ve gerçek tahliyeleri için temel oluşturdu.

 

Mao Zedong

Mao Zedong

Mao Zedong

Komünist Parti Merkez Komitesi başkanı Mao Zedong, SSCB ordusunun yardımıyla Çin’i ele geçirdi, ÇHC’yi kurdu ve ölene kadar lideri oldu. Şiddet ve terörle toprak sahiplerinden büyük arazi parsellerinin alınmasına eşlik ettiği birçok toprak reformu gerçekleştirdi. Eleştienler her zaman yoluna çıktı, ama hızla muhalefetin üzerine çöktü. Onun sözde “Büyük Sıçrama” 1959’dan 1961’e kadar nüfusun kıtlığına yol açtı ve 40 milyon insan öldü.

 

İmparator Hirohito

İmparator Hirohito

İmparator Hirohito

İmparator Hirohito, Japon tarihinin en kanlı yöneticilerinden biriydi. İnsanlığa karşı en önemli suçu, binlerce insanın öldürüldüğü ve tecavüz edildiği İkinci Çin-Japon Savaşı sırasında Nanjing’deki katliamdır.

Orada, imparator birlikleri 300.000’den fazla insanı öldürüldü ve insanlar üzerinde korkunç deneyler yaptı. İmparator, gücüne rağmen, ordusunun kanlı kanunsuzluğunu asla durdurmadı.

 

Benito Mussolini

Benito Mussolini

Benito Mussolini


1922-1943 Mussolini, İtalya Ulusal Faşist Partisi’nin kurucularından biriydi.

Parti, Birinci Dünya Savaşı gazileri arasında popülerdi, daha sonra onlardan üyeleri “siyah gömlek” olarak adlandırılan askeri birimler kuruldu.

Mussolini, demokratik kurumları terk etti, İçişleri, Dışişleri, Savunma Bakanlığı’nın kişisel kontrolünü ele geçirdi ve 1925 yılına kadar kendini İtalya’nın lideri Duce ilan etti.

Mussolini’nin hayali Roma İmparatorluğu’nun yeniden canlanmasıydı. Buna ilk adımlar II. Dünya Savaşı başlamadan önce atılmıştı. 1935’te İtalyanlar ve Fransızlar Kuzey Afrika’daki nüfuz bölgelerini bölmeyi kabul ettiler ve 1936’da İtalyan birlikleri Etiyopya’yı işgal etti. Etiyopya, Eritre ve Somali kısa süre sonra İtalyan Doğu Afrika adlı bir kolonide birleşti. 1939 baharında İtalya Arnavutluk’u işgal etti.

Bir suikast girişiminde hayatta kalan diktatör bir keresinde şöyle demiştir: “Gidersem beni takip et. Geri çekilirsem öldür beni. Ölürsem intikamını al. ”

1936’da Mussolini, Adolf Hitler ile ittifak kurdu ve ırkçı bir politika izlemeye başladı. Nisan 1945’te, zaten güçten düşmüş  olan diktatör, İsviçre’ye kaçmaya çalışırken partizanlar tarafından vurularak öldürüldü.

Horlogiin Choibalsan

Horlogiin Choibalsan

Horlogiin Choibalsan

Stalin ile birkaç görüşmeden sonra Choibalsan, Sovyet liderinin politikalarını ve yöntemlerini benimsedi ve Moğolistan’da uyguladı. Bir diktatörlük yarattı ve muhalefeti ezdi, on binlerce insanı yok etti. 1930’ların sonlarında, partinin, hükümetin, çeşitli kamu kuruluşlarının, ordu görevlilerinin, aydınların ve vasıflı işçilerin önde gelen temsilcilerini tutuklamaya ve öldürmeye başladı.

30 000- 35000 kişinin öldürüldüğü   tahmin ediliyor.
Francisco Franco

Francisco Franco

Francisco Franco

1938-1975 Nazi Almanyası ve faşist İtalya’nın yardımıyla General Franco, İkinci İspanya Cumhuriyeti’nin demokratik olarak seçilmiş liderini yendi.

Birçok cumhuriyetçi figür ülkeden kaçtı, geri kalanlar askeri mahkemeye tabi tutuldu.

Katoliklik resmi din oldu.

Katalan ve Bask dilleri yasaklandı, gizli bir polis kuruldu.

Augusto Pinochet

Augusto Pinochet

Augusto Pinochet

1973-1990 Pinochet, ABD hükümetinin desteğiyle Başkan Salvador Allende’nin sosyalist hükümetini deviren 1973 askeri darbesinde iktidara geldi.

Yüzlerce vatandaş, hükümdarlığı sırasında Şili’de iz bırakmadan “kayboldu”, yaklaşık 35 bin kişiye işkence yapıldı.

Pinochet defalarca insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor.
Joseph Stalin

Joseph Stalin

Joseph Stalin

Tarihte tartışmalı bir başka isim de Joseph Stalin. Saltanatı sırasında tüm büyük arazi parselleri kontrolündeydi. Arsalarını bırakmayı reddeden milyonlarca çiftçi basitçe öldürüldü ve bu da Rusya genelinde büyük bir kıtlığa yol açtı. Totaliter rejim döneminde, gizli polis gelişti ve vatandaşları birbirlerini gözetlemeye çağırdı. Bu politikanın bir sonucu olarak, milyonlarca insan öldürülmüş veya Gulag’a gönderilmiştir (Çalışma Kampları). Acımasız zalim yönetiminin bir sonucu olarak, 20 milyondan fazla insan öldürüldü.

 

 Henry Himmler

Henry Himmler

Henry Himmler

SS’nin lideri, Alman siyasetinin başkanı ve Gestapo, 10 milyon insanın öldürülmesini bizzat koordine etti. Savaş sona erdiğinde, meslektaşları bile onunla hiçbir şey yapmak istemedi.

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Hitler, insanlık tarihinin en ünlü, kötü ve yıkıcı lideridir.

Öfke ve nefret dolu konuşması, Avrupa ve Afrika ülkelerini anlamsız işgali, milyonlarca Yahudi soykırımı, öldürülmesi ve eziyet edilmesi, toplama kamplarındaki insanların tecavüz ve infazının yanı sıra sayısız diğer bilinen ve bilinmeyen zulüm, Hitler’i tüm zamanların en acımasız hükümdarı yapıyor .

Genel olarak, tarihçiler Nazi rejiminin 11 000 000 ‘dan fazla insanı öldürdüğünü düşünüyor…

16723 Total Views 12 Views Today
Uzman Answered on 30 Mayıs 2020.
Add Comment
  • Türkiyede son aktif 100 Deprem

    • No Earthquakes
  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.