Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşünün en önemli sebepleri Nelerdir

Can

Asistan Asked on 3 Mayıs 2015 in Tarih.
Add Comment
2 Answer(s)

Üretim yok, Savaş ganimeti ekonuminin temeli
Eğitim yok; Halkın %4 ü Okur yazar
Seni İmparatorluğa Taşıyan Yeniçeri Ordusunu  Kaldır  akıl karımı.  Revize et(1451-1826)   375 yıl
Batmaya mahkum bir süreç…

Asistan Answered on 11 Mayıs 2015.
Add Comment
    1.   Yönetimin Bozulması

 

    1. Ordunun Bozulması

 

    1. Eğitimin Bozulması

 

    1. Maliyenin Bozulması

 

    1. Toplumsal İstikrarın Bozulması

osmanlı sipahisi

Bu beş madde birbirine çok bağlıdır; Dirlik sisteminin bozulması Tımar sisteminin bozulmasına ve ordunun bozulmasına sebep olurken, vergi toplamada ki usulusüzlükler maliyenin ve toplumsal istikrarın bozulmasına sebep olur.  Yönetimin bozulmasının en önemli nedeni ise yönetime kadınların bulaşmasıdır.  Çocuk yaşta padişah olan deneyimsiz şehzadeler Annelerinin parmağında oyuncak olurken Yeniçeri askerleri ise Padişah değişimlerinde aldıkları Cülus bahşişini tekrar tekrar almak için başa geçen padişahları indirmeye çalışırlar…

Doktor Answered on 28 Mayıs 2016.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.