Otizim Nedir

yavuz

18492 Total Views 6 Views Today
Asistan Asked on 29 Nisan 2015 in Sağlık.
Add Comment
1 Answer(s)

Otizm, sosyal ve iletişim
becerilerinin oluşmasını etkileyen
gelişim bozukluğudur.

Son verilere göre 110 çocuktan birini
etkilediği kabul edilmektedir

Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla
görülür

Her 70 erkek çocuktan biri otizmlidir

Otizm kalıtımsal kökenlidir ancak kalıtsallığı oldukça karmaşıktır.

7936 Total Views 5 Views Today
Uzman Answered on 5 Mayıs 2015.
Add Comment
  • Türkiyede son aktif 100 Deprem

    • No Earthquakes
  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.