Otizim Nedir

1 Answer(s)

Otizm, sosyal ve iletişim
becerilerinin oluşmasını etkileyen
gelişim bozukluğudur.

Son verilere göre 110 çocuktan birini
etkilediği kabul edilmektedir

Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla
görülür

Her 70 erkek çocuktan biri otizmlidir

Otizm kalıtımsal kökenlidir ancak kalıtsallığı oldukça karmaşıktır.

Asistan Answered on 5 Mayıs 2015.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.