Pisagor (Pythagoras) Kimdir?

Pythagoras pisagor

      Pythagoras pisagor

18805 Total Views 14 Views Today
Asistan Asked on 28 Aralık 2019 in Eğitim,   Felsefe,   Kültür,   Tarih.
Add Comment
1 Answer(s)

Pisagor Kimdir?

 

O    Yunanlı bir Filozoftur..

 

Pisagor İ.Ö. 580 yıllarında Somos’ta (sisam adası) dünyaya gelir ancak buradaki zulüm yüzünden kırk yaşlarında kaçar ve Güney İtalya’da, bir Yunan kolonisi olan Kroton’da dinî felsefi   bir matematik okulu kurar.

 

 

O bir Matematikçidir…

 

 

Bir üçgenin açılarının toplamı iki dik açıya eşittir…

 

Pisagor teoremi : dik açılı bir üçgen için hipotenüs üzerindeki kare diğer iki taraftaki karelerin toplamına eşittir.

 

 Babiller bunu 1000 yıl önce anladılar, ancak Pisagor bunu kanıtlamıştır…

pythagoras pisagor

pythagoras pisagor

 

Pisagor’un ünlü “her şey sayıdır” vecizesi Platon’un üstünde derin etki

bırakmıştır.

 

Bu söz ferasetli olduğu kadar nüfuz sahibi de olan Pisagor felsefesinin

anahtarıdır.

 

 Pisagor, karmakarışık dünyanın ardında soyut ve uyumlu

sayılar dünyasının saklı olduğunu düşünürdü.

 

Onun sayı anlayışı, bugün bizim “biçim” olarak niteleyeceğimiz şeye

benzerlik gösterir. Bu görüşe göre nesneler maddelerden değil de yaratıldıkları

biçimlerden ortaya çıkmıştır. Sayıların veya biçimlerin ideal dünyası

uyum içindedir ve bu gerçeklikten daha gerçektir.

 

Pisagor yada Pisagorcular sayılar ve müzikal armoni arasındaki ilintiyi keşfetmiştir.

 

Pisagor, müziksel ahengin matematiksel gösteriminin mümkün olduğunu keşfetmişti, öyle ki, bu keşif onu evrenin tamamının bir şifre altında var olduğu sanısına götürmüştür.

pythagoras pisagor

pythagoras pisagor

 

Pisagor filozoftan öte bir insandı…

 

Ruh, Doğası Bakımından Bedenden Farklıdır ve Ölümsüzdür

Pisagor reenkarnasyona inanır ve önceki enkarnasyonları hatırladığını iddia eder.

 

Bütün iyi ta raflarına rağmen Pisagor, bir gün Kroton

Valisi’nin de canına tak eder ve ikinci kez kaçmak zorunda kalır. Metapontion’a

çıkan caddeye yerleşir ve ölene kadar da orada kalır (İ.Ö. 500).

 

Öğretileri ölümünden sonra bir yüzyıl daha gündemde kalır ve matematikçi

mistik topluluğu bunları bütün güney İtalya ve Yunanistan’da yayar. Platon,

Pisagor’u onlar sayesinde öğrenir.

 

Sokrates gibi Pisagor da öğretilerini yazıya dökmemiştir.

Onun öğretisini sadece ikinci elden öğreniyoruz.

 

pisagorun felsefi görüşlerini

dört ana başlık altında inceleyebiliriz:

 

  1. Bilgelik ve Felsefe Anlayışı
  2. Ruh Öğretisi.
  3. Sayı Öğretisi (varlık anlayışı)
  4. Evren Bilimi (kozmolojisi)

 

 

pisagorun felsefe tarihine çok  önemli katksı olmuştur.

 

Geometri fikrini geliştirmiştir…

astronomiye önemli katkıları olmuştur…

 

 Dünyanın evrenin merkezi olmadığını bir yörünge üzerinde hem de kendi çevresinde döndüğünü, dünyanın küre şeklinde olduğunu tespit etmiştir.

 

 

 O  Philo-sophia (bilgelik sevgisi) filozofi kelimesini ve  kosmos  (her şey)  kelimesini  ilk kullanandır…

 

Pisagor kendinden sonra gelen bir çok filozofu etkilemiştir, özellikle platonu.

 

 Ona göre felsefe teorik bir yaşam   biçimidir…

 

 

14572 Total Views 11 Views Today
Uzman Answered on 28 Aralık 2019.
Add Comment
  • Türkiyede son aktif 100 Deprem

    • No Earthquakes
  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.