Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Eğitim Modelleri Nelerdir?

Dünya Çapında Geliştirilen bu modeller 3 başlık halindedir

  1. Hızlandırma
  2. Gruplama
  3. Zenginleştirme

Hızlandırma:
Çeşitli uygulamallarla programın normal süreçinden daha önce tamamlamasıdır. Okula erken başlama, sınıf atlatma, birkaç sınıf birleştirme  program süresinden daha kısa sürede tamalama gibipek çok şekilde olabilir.
Anne Baba Öğretmenler ve yöneticiler genellikle üstün yetenekli çocukların hızlandırma programlarına katılmaları konusunda yeterli sosyal, duygusal, fiziksel ve  motor olgunluktan yoksun oldukları düşüncesi hakimdir. Ayrıca çocuğun yaşıtlarıyla iletişim kurma gereksinmelererine cevap verememektedir.
Gruplama:
Normal sınıflardaki üstün Yetenekli Çocuklariçin oluşturulan küme  grupları, özel sınıflar, özel okulda, kaynak odalalarda, özel alan kurslarında, çeşitli çalışma merkezlerindeki özel çalışmalar şeklinde olabilir. Bu tür uygulamalar düzgün bir şekilde uygulandığında  çocukların yeteneklerini geliştirmede belirgin düzeyde başarı sağladığı ve benlik duygularının geliştiği gözlemlenmiştir.
Zenginleştirme
Normal sınıf programında Üstün Yetenekli Çocukların özelliklerine ve gereksinmelerine göre uygulamalar yapılaması esastır. Bunun için normal sınıf içerisinde  farklılaşmış öğrenme deneyimlerinin planlanması gerekmektedir. Yatay ve dikey olmak üzere iki türlü zenginleştirme yapılabilir.Yatay zenginleştirmede etkinlik çeşidini arttırmak gerekir. Dİkey zenginleştirme ise o konu ile ilgili derinlemesine çalışmalar yapılması gerekir.
Zenginleştirilmiş normal sınıf modelinde Üstün Yetenekli çocuklar için yaşıtlarıyla merak ilgi ve yeteneklerine cevap verecek şekilde hazırlanmış keşfetmeye yönelik aktiviteler grup eğitim aratırmaları yer almaktadır.

22151 Total Views 2 Views Today
Eleştirmen Asked on 22 Aralık 2015 in Eğitim.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.