Üstün Zekalı Çocuk Kimdir?

1 Answer(s)

Üstün yeteneklilik;  normal standartlardan nitelik ve nicelik olarak farklı,
içsel deneyimler ortaya koyan ve ileri becerileri içeren uyumsuz (asenkronik ) gelişimdir.

Uyumsuzluluk içsel ve dışsal  olmak üzere her iki durumda da uyumlu olmamayı,
uyumsuz gelişim ise; üstün yetenekli çocukların bilişsel gelişiminin fiziksel,
duygusal ve sosyal gelişiminden daha fazla oranda  hızlı olması  ve bazı ilginç problemler ortaya çıkartması anlamına gelir.

Uyumsuzluk yüksek zihinsel kapasite ile gelişir.

Asistan Answered on 22 Aralık 2015.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.