Üstün zekalı ve özel yetenekli çocukların belirlenmesi amacıyla Kullanılan Testler Nelerdir?

can

22775 Total Views 6 Views Today
Eleştirmen Asked on 22 Aralık 2015 in Sağlık.
Add Comment
1 Answer(s)
  • Thurstone  5-7      yaş     Temel Kabiliyet Testi
  • Thurstone  7-11  yaş     Temel Kabiliyet Testi
  • Thurstone  11-17  yaş  Temel Kabiliyet Testi
  • Stanford Binet Testi      L-M formları
  • Dearbon Testi
  • Otis Alfa Testi
  • Porteüs Dolambaçlı Yollar Testi
  • Wechsel   Zeka Testi
  • Wechsel -R  Revize Edilmiş Hali
  • Gazi Bier Testi Gazi Üniversitesince Türkçeye ve Türk  kültür şartlarına göre hazırlanmıştır

Zeka testleri ölçme açısından önemlidir fakat kesinlik arz etmezler teste tabi olan kişilerin
Sosyo ekonomik durumları test sonuçlarını etkilemektedir. Ayrıca Testleri hazırlayan meslek grubuda
bu konuda torpillidir   ;)…

1650 Total Views 5 Views Today
Eleştirmen Answered on 22 Aralık 2015.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.