Platon Kimdir? Eflatun Kimdir?

Platon

Platon

27517 Total Views 10 Views Today
Asistan Asked on 28 Aralık 2019 in Eğitim,   Felsefe,   Kültür.
Add Comment
1 Answer(s)

Platon Kimdir?

O bir Yunanlı Filozoftur…

O İslam dünyasının Eflatun olarak bildiği Filozoftur…

Sokrates’in öğrencisiydi. Hocasının baş rolde olduğu sayısız diyalogunda kendi felsefesini sergiledi.

Bir İngiliz bilgin  şöyle bir tanımlamada bulunmuştu : “Felsele tarihi Platon altındaki bir dizi dipnottan başka bir şey değildir”

Platon

Platon

 

Sokrates öncesi felsefenin en ilginç ve çılgın temsilcisi Pisagordu

Pisagor, Platon’u kati biçimde etkilemiştir. Platon’un düşünce tarzının hiç

olmazsa bir kısmını anlamak için Pisagoru anlamak gerek.

 

Pisagor’un yine ünlü “her şey sayıdır” vecizesi Platon’un üstünde derin etki

bırakmıştır.

 

 

Pisagor, müziksel ahengin matematiksel gösteriminin mümkün olduğunu

keşfetmişti, öyle ki, bu keşif onu evrenin tamamının bir şifre altında var olduğu

sanısına götürmüştür. Onun kuramı Platon’u derinden etkilemiş ve

Platon gerçeğin sonuç olarak soyut olduğu postulatına varmıştır. Pisagorda

sayılarla başlayan şey, Platon öğretisinde saf “idea”la ra dönüşmüştü.

 

 

Platon MÖ 428’de, Peleponnes Savaşı’nın (MÖ 431-404) patlak vermesinden hemen sonra, Atina’da politik bakımdan önde gelen bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

 

O Dünyada ilk Üniversiteyi kurandır…

Platon

Platon

 

Platon gençliğinde Helenik dünyayı ve Mısır’ı dolaştı. Güney İtalya’da tanıştığı Orfik-Pitagorasçılar ona öteki dünyayı tanıttılar ya da ona ilişkin bir inanç geliştirmesini teşvik ettiler. Aynı zamanda matematiğe merak salmasına neden oldular. MÖ 386’da Atina’ya dönerek ilk üniversite olan Akademi’yi kurdu. Akademi, insanları daha iyi yurttaşlar ve devlet adamları olarak yetiştirmek üzere tasarlanmıştı.

 

Platon’un felsefesinin her köşesine aklın kuşatıcı önemi sinmiştir. Fikirlerin test etme yoluyla incelenmesi için zihin sonuna kadar zorlanır.

 

Felsefi akıl böylece bizi Platon’un felsefesinin temel direğine, yani iki dünyanın varlığına götürür. Evrenin gerçek doğasının ne olduğu sorusunu soran metafizikte Platon’un versiyonu iki dünyanın var olduğudur: Duyumladığımız dünyanın katı formu ve hakkında sessiz sedasız fikir edinebileceğimiz ama ancak öldüğümüz zaman ulaşılabilir hale gelen dünyanın uhrevi formu.

 

O Güçlü bir sporcudur…

 

Bugün bildiğimiz ismiyle Platon, tanınmışbir güreşçiydi. Yarışmalarda

kullandığı isim “Platon”, “geniş” veya “yassı” anlamlarına gelir. Büyük bir ihtimalle

geniş, iyi gelişmiş omuzlara sahipti.

 

O ünlü Sokratesin öğrencisidir…

 

Platon sporda yeterince başarılı olamayınca kendisini birde felsefede denemek ister ve Sokratesi ara ve bulur. Dokuz yıl boyunca Platon, aralıksız her gün, ustasının dizinin dibinde oturur, onun bütün düşünce ve fikirlerini emip çeker.

Sokrates’in savaşçı öğretim yöntemi Platon’u, zekâ gücünün tamamını ortaya

koymaya zorlar ve aynı zamanda felsefenin o ana değin bilinmeyen olanaklarını

farketmesini sağlar.

 

 

Platon’un Devlet başlıklı çalışması, hayatın Form’larm ve İdea’ların Mükemmel Dünyası’nın içkin olarak bozuk bir versiyonu olduğuna inanan biri açısından tutarlı bir politik vizyon sunar.

 

Platon “Adalet nedir?” diye sorar en tanınmış eseri Devlet’te. Bu diyalogda,

Sokrates ve birkaç arkadaşı, resmi vazifesi olmayan zengin bir arkadaşlarının

evinde akşam yemeği için buluşurlar. Konuşma sırası Sokrates’e geldiğinde,

topluluk, adalet olgusunun kendi başına ele alınarak değil de daha büyük

toplumsal bir bağlam içinde tanımlanabileceği sonucuna varmıştı bile. Bundan

dolayı Sokrates de düşüncelerini adil bir topluluğa açmaya k a ra r verir.

 

Herkes, Sokrates’in başrolü oynadığı erken dönem diyaloglarının gerçekten

Sokrates görüşünü yansıttığı düşüncesinde. Orta ve daha geç diyaloglarında

durum değişiyor. Bunlarda, genel kanıya göre Platon kendi fikirlerini ak ta rmıştır.

Devlet orta dönem diyalogların arasında en iyilerden biridir.

 

 

 

Platon seksen bir yaşında öldüğünde Akademi’de gömülür. Felsefesinin uygulanamaz

türden olmasına rağmen, ortaya koyduğu varsayımların çoğu, bu gün bile dünya hakkındaki görüşlerimizi etkilemektedir…

 

22771 Total Views 8 Views Today
Uzman Answered on 28 Aralık 2019.
Add Comment
  • Türkiyede son aktif 100 Deprem

    • No Earthquakes
  • Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.